PreSonus Studio One 5.1 PL jeszcze lepszy!

19.11.2020

PreSonus Studio One 5.1 PL jeszcze lepszy!

Nowe funkcje i usprawnienia w aktualizacji do Studio One 5

Studio One 5.1 wprowadza do Studio One 5 nowe funkcje, usprawnienia i potężne ulepszenia przepływu pracy. Jest to bezpłatna aktualizacja dla użytkowników Studio One 5 i członków PreSonus Sphere.

Drukowanie partytury

DAW Studio One 5 wprowadził nowy widok partytury (Score View). W wersji 5.1 użytkownicy nie muszą już wysyłać partytur do Notion, aby wydrukować podstawowe nuty dla jednego lub wielu instrumentów. Notion jest nadal wymagany do tworzenia notacji muzycznej z akordami i tekstami i dostępna jest osobna aktualizacja Notion (v 6.8), która zapewnia lepszą wymianę danych pomiędzy aplikacjami.

Drukowanie w Studio One jest teraz obsługiwane dla dowolnej liczby ścieżek, od pojedynczych instrumentów do pełnych aranżacji orkiestrowych. Nowy układ strony i opcje ścieżki/pięciolinii zapewniają pełną kontrolę nad wydrukiem. Dotyczy to rozmiaru strony, orientacji, marginesów, rozmiaru notacji oraz odstępów między pięcioliniami. Te nowe ustawienia zostaną również przeniesione do Notion 6.8, gdzie można zrobić bardziej zaawansowany układ i edycję. W układzie pojedynczej ścieżki można również wybrać nowe narzędzie pauzy wielotaktowej, pozwalającej na zgrupowanie pustych taktów i zaoszczędzenie miejsca na stronie.

Inne ulepszenia w widoku partytury to między innymi:

Nagrywanie retrospektywne

Kreatywność może uderzyć w każdej chwili, niezależnie od tego, czy nagrywasz, czy nie.
Dzięki retrospektywnemu nagraniu nigdy nie przegapisz kolejnego świetnego pomysłu, idealnej frazy ani rewelacyjnego hooka. Od momentu włączenia ścieżki instrumentu Studio One rejestruje każdą nutę, ruch kontrolera i zmianę parametrów, nieważne, czy tylko odtwarzasz swoje nagranie, czy tylko improwizujesz sobie na klawiaturze – niezależnie dla każdej ścieżki! Wystarczy nacisnąć Shift + Record (*), a ostatnie wykonanie zostanie dodane jako partia instrumentu na bieżącej ścieżce.

Podczas zapisywania zdarzeń, gdy włączone jest odtwarzanie (Play), są one przechowywane z odpowiednim znacznikiem czasu, więc zostaną przywołane dokładnie tam, gdzie powinny być. Jeśli jest włączona opcja kwantyzacji wejścia (Input Quantize), zostanie ona również zastosowana.
W zależności od trybu nagrywania i ustawień, zdarzenia odtwarzane w pętli sekcji będą automatycznie przywoływane w wielu ujęciach i udostępniane do dalszej edycji.

Retrospektywne nagrywanie działa również w czasie, gdy transport jest w trybie Stop, a zdarzenia są zapisywane ze znacznikiem czasu względem bieżącej pozycji kursora. Po naciśnięciu przycisku Play i rozpoczęciu wysyłania nut bufor nagrywania retrospektywnego zostanie zresetowany, dzięki czemu zdarzenia się nie zmieszają. W ten sposób można poimprowizować z pomysłem bez metronomu, nacisnąć Play, aby włączyć metronom, i rozpocząć nagrywanie pomysłu w rytmie… i na odwrót.

Potężne opcje wyszukiwania i filtrowania ścieżek/kanałów

Zarządzanie dużymi projektami z ogromną liczbą ścieżek i kanałów jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki dodaniu potężnych opcji wyszukiwania i filtrowania. Ścieżki mogą być filtrowane przez wpisanie tekstu lub skorzystanie z nowych opcji filtrowania: Pokaż wszystkie ścieżki (Show All Tracks), Pokaż wybrane ścieżki (Show Selected Tracks), Pokaż ścieżki ze zdarzeniami pod kursorem (Show Tracks with Events Under Cursor) i in.

Dodatkowe opcje filtrowania są dostępne tylko jako polecenia, więc można je przypisać do skrótów klawiaturowych, makr lub przycisków w Studio One Remote. Filtry mogą być wykorzystywane do optymalizacji pracy na wiele sposobów. Na przykład kompozytorzy mogą tworzyć bardzo przydatne skróty do swoich szablonów orkiestrowych, takie jak „pokaż tylko skrzypce”, „ukryj instrumenty perkusyjne” itp. Do paska narzędzi Macro dodano nową stronę widoczności ścieżki, zawierającą te nowe funkcje. Dodaliśmy również niezależną listę „cofnij” (Undo) wyłącznie dla zmian widoczności. Możesz również wybrać filtrowanie łączące filtr dla ścieżek i powiązanych z nimi kanałów konsolety. Co najlepsze, możesz zapisać stan widoczności w dowolnym momencie za pomocą scen miksu (Mix Scene).

Opcja Bypass dla obwiedni Clip Gain Envelope

W obwiedniach Clip Gain Envelope została dodana bardzo pożądana opcja Bypass. Bypass wyłącza obwiednię Clip Gain Envelope, zachowując jej ustawienia. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolne zdarzenie z obwiednią Clip Gain Envelope. Ewentualnie można użyć tego samego przycisku w inspektorze zdarzeń (Event Inspector).

Połączona ścieżka metrum i oznaczenia tonacji

Zamiast stałego oznaczenia tonacji utworu, zmiany tonacji mogą być teraz wprowadzane w dowolnym miejscu na osi czasu. Zastępuje to poprzednie oznaczenie tonacji utworu. Wyświetlacz tonacji na pasku transportu wyświetla aktualną tonację w pozycji kursora odtwarzania. W ramach aktualizacji połączono oznaczenie tonacji i metrum w nową, globalną ścieżkę tonacji/metrum (Signature), która przechowuje zarówno zdarzenia dotyczące metrum, jak i tonacji. Na stronie utworu (Song), użytkownicy znajdą dodatkowe przyciski na górze regulatorów ścieżki. Kliknij na piąty przycisk, aby pokazać/ukryć nową ścieżkę metrum/tonacji. Kliknij na symbol +, aby dodać zmianę metrum lub tonacji w aktualnej pozycji kursora.

Opcjonalna druga podziałka osi czasu

Kolejna popularna funkcja, o którą prosili użytkownicy: dodatkowa, opcjonalna podziałka osi czasu jest teraz dostępna w globalnym obszarze ścieżek widoku aranżacji. Druga podziałka osi czasu może być używana do wyświetlania minut: sekund obok taktów i uderzeń – jest to szczególnie przydatne dla kompozytorów muzyki filmowej i wszystkich innych osób pracujących nad muzyką do obrazów lub podcastów.

Ścieżki globalne w edytorach

Ścieżki globalne (Global Track) mogą być teraz wyświetlane w edytorach i używane jako wskazówki podczas edycji audio lub zdarzeń nutowych (w widoku piano lub perkusyjnym). Obsługiwane są następujące ścieżki: markerów, aranżacji, akordów i nowa ścieżka metrum/tonacji. Są one tam tylko wyświetlane (bez edycji). Wewnątrz edytora audio lub nutowego użytkownicy znajdą nowy przycisk widoczności ścieżki globalnej (Global Track Visibility), po lewej stronie podziałki. Kliknij i wybierz dowolną ze ścieżek globalnych, które chcesz wyświetlić wewnątrz edytora.

Obsługa instrumentów zewnętrznych na stronie Show

Zewnętrzne instrumenty MIDI są teraz obsługiwane na stronie Show. Jeśli zewnętrzny instrument jest używany przez Virtual Instrument Player, programy/patche mogą zawierać komunikaty Program Change i Bank Change. Parametry Program Change/Bank Change znajdują się w kolumnie Player/Patch po dodaniu zewnętrznego instrumentu do Virtual Instrument Player. Strona Show również posiada teraz wskaźnik edycji programów. Programy/patche, które zostały edytowane po załadowaniu lub zapisaniu, są teraz oznaczone gwiazdką (*).

Aktualizacja Ampire/Pedalboard

Wtyczki Ampire i Pedalboard zostały zaktualizowane o dwa nowe efekty: kompresor i bramkę. Te podstawowe efekty „narzędziowe” są pomocne w kontrolowaniu wzmocnienia i szumu w łańcuchu efektów i eliminują potrzebę stosowania dodatkowych wtyczek. Funkcja przeciągnij i upuść dla stompboksów jest teraz obsługiwana pomiędzy instancjami Ampire i Pedalboard. Efekty są kopiowane z ich aktualnymi ustawieniami.

Rozszerzona integracja z kontrolerem ATOM

Użytkownicy ATOM z pewnością chętnie zapoznają się z tymi nowymi funkcjami i ulepszeniami zawartymi w Studio One 5.1:

Inne istotne zmiany

Pozostałe aktualności

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Administratorem danych jest Audiostacja sp. z o.o. sp. k. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania i usunięcia. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (lepsze dopasowanie reklam), analitycznych i do wysyłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

Made by OSOM