§1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest Audiostacja sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 93/95, o numerze NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mail: office@audiostacja.pl
2. Administrator danych chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.
3. Administrator danych jest właścicielem serwisu www.audiostacja.pl.
4. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
5.Dane rejestrujących się Użytkowników na stronie Administratora są danymi poufnymi i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Gromadzenie i przetwarzanie danych
1.Administrator danych jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dobrowolnie korzystają z formularzy kontaktowych w serwisie www.audiostacja.pl, zapisują się do newslettera oraz dokonują rejestracji przedłużenia gwarancji używając formularza rejestracyjnego. W tym celu Administrator prosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia komunikacji oraz prawidłowej realizacji usług oraz obsługi posprzedażowej.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na w niezbędnym zakresie:
a) w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym udzielenia informacji lub
przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu zawarcia umowy lub jej wykonania, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
c) w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności prawnej wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu badania satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) w celu oferowania przez produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych (w szczególności w celach marketingowych) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom administratora danych, podmiotom którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom, w przypadku w którym ujawnienie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do prawidłowego wykonania zobowiązań ciążących na administratorze danych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji względem użytkowników w rozumieniu art. 22 RODO.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienia oferty, zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z realizacją Umowy.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o przesłankę wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgody na przetwarzanie ich w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newsletterów, korzystając z opcji rezygnacji w wiadomości e-mail.
9. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne.

§3. Korzystanie z Fanpage
1. Dane osobowe użytkowników korzystających z Fanpage: www.facebook.com/Audiostacja,
www.facebook.com/AkaiProfessionalPolska, https://www.instagram.com/audiostacja/, Audiostacja (@audiostacja.pl) | TikTok, https://www.youtube.com/user/Audiostacja są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do administratora danych, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów administratora danych osobom obserwującym Fanpage oraz w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach oferowanych przez administratora danych i celach statystycznych polegających na korzystaniu z przedstawionych przez dostawcę Fanpage, danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.
2. Podanie danych osobowych na Fanpage jest dobrowolne.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu
www.facebook.com znaleźć można pod adresem:
– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
– TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl
– Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501
– Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

§4. Pliki cookies
1.Strona www.audiostacja.pl używa plików cookies. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
2. Pełna informacja o plikach cookies i przetwarzaniu zwartych w nich danych osobowych znajduje się w Polityce cookies.

Made by OSOM