Audiostacja

AUDIOSTACJA sp. z o.o.
ul.Kolejowa 93/95
05-092 Łomianki

NIP: 1132529123
REGON: 140021367
KRS: 0001050299
Bank: Pekao S.A.
PLN 16 1240 6348 1111 0010 9647 2229

Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godz 9.00-17.00

Masz pytania?

Obsługa zamówień:

Tel. 502 319 308
e-mail: zamowienia@audiostacja.pl

Realizacja ofert:

Robert, tel. 669 601 064,
e-mail: r.kuras@audiostacja.pl
Łukasz, tel. 663 303 163,
e-mail: l.kondracki@audiostacja.pl


Serwis:

Paweł, tel. 502 059 063,
e-mail: serwis@audiostacja.pl

Wsparcie techniczne:

Mikołaj, tel. 502 722 752,
e-mail: pomoc@audiostacja.pl
Made by OSOM