Aktualizacja oprogramowania MPC 2.8!

05.05.2020

Aktualizacja oprogramowania MPC 2.8!

Aktualizacja oprogramowania dla MPC Live, MPC X, MPC One

Aktualizacja oprogramowania 2.8 przekształca MPC w najwyższej klasy studyjne centrum sekwencjonowania MIDI dla całego sprzętu MIDI w Twoim studiu!

Najpierw były silniki syntezy, później pakiet profesjonalnych efektów do miksowania i masteringu od guru DSP – AIR Music Technology – do tego integracja z Ableton Live i Splice wraz z obsługą Wi-Fi. do tego znaczące ulepszenia w automatyce. To wszystko sprawiło, że ewolucji MPC nie można prostu zignorować. Teraz MPC 2.8 wprowadza obsługę MIDI Multi, płynnie przekształcając MPC w najwyższej klasy główne urządzenie w studiu do sekwencjonowania MIDI.

Możliwości MIDI Multi

Dzięki MPC 2.8 możesz jednocześnie podłączyć i routować cały sprzęt MIDI w swoim studiu, w tym klawiatury USB, interfejsy MIDI i moduły USB-CV pracujące w zgodności Class compliant, zwiększając możliwości wejściowe/wyjściowe. Połącz to z rozległymi możliwościami wewnętrznego routingu MIDI pomiędzy ścieżkami, wszechstronny routing MIDI do każdego syntezatora, maszyny perkusyjnej lub modułu brzmieniowego zgodnego z MIDI, a nawet możliwościami wielościeżkowego zapisu, a MPC stanie się sercem każdej konfiguracji do produkcji muzyki, wyzwalając prawdziwą moc wszystkich Twoich urządzeń.

Pozostałe istotne usprawnienia w MPC 2.8 obejmują:

MPC to nie tylko kolejny dodatek do studia, to Twój twórczy rdzeń – niezależnie od tego, czy chcesz zmienić swój sposób pracy, czy też zagłębić się w świat nieograniczonych, samodzielnych poszukiwań twórczych, MPC to rozwiązanie, którego nie możesz przeoczyć!

MPC staje się centralnym elementem sekwencjonowania dla całego sprzętu MIDI w Twoim studiu!
Firmware MPC 2.8 umożliwia wykorzystanie MIDI Multi w całej linii MPC, w tym MPC Live, MPC X i MPC One.

„Z każdą wersją oprogramowania MPC na nowo definiujemy wszelkie wyobrażenia o tym, czym powinien być samodzielny ekosystem produkcyjny” – mówi Dan Gill, Starszy Kierownik Produktu w Akai Professional.

„MPC 2.8 przenosi legendarny sposób pracy MPC na następny poziom. MPC to nie tylko kolejny dodatek do Twojego studia, to Twój twórczy rdzeń – niezależnie od tego, czy chcesz zmienić swój sposób pracy, czy też zagłębić się w świat nieograniczonych, samodzielnych poszukiwań twórczych, MPC to rozwiązanie, którego nie można przeoczyć!”

Aktualizacja MPC 2.8 będzie dostępna od dnia 14 maja jako darmowe oprogramowanie i firmware do pobrania dla wszystkich użytkowników MPC 2x Desktop, MPC Live, MPC X i MPC One.

 

Nowe funkcje

MIDI Multi
MPC staje się głównym elementem studia do sekwencjonowania MIDI. W MPC 2.8 możesz teraz podłączyć i skonfigurować routing całego sprzętu MIDI w swoim studio do i z autonomicznego MPC.

Obsługa wejść i wyjść MIDI USB
Teraz możesz używać dowolnych urządzeń MIDI pracujących w zgodności class compliant z Twoim autonomicznym MPC. Podłącz klawiatury USB, interfejsy MIDI i moduły USB – CV, aby znacznie zwiększyć liczbę wejść/wyjść autonomicznego MPC (Uwaga: Aby używać wielu urządzeń USB MIDI z MPC, należy użyć wysokiej jakości aktywnego koncentratora USB).

Aby skonfigurować wejścia i wyjścia MIDI, przejdź do Preferences > MIDI / Sync.

W sekcji Input Ports wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych portów MIDI. Użyj ikony klawiatury do zmiany nazwy portu na własną, jest to szczególnie przydatne w przypadku korzystania z interfejsu USB MIDI, do którego jest podłączonych wiele klawiatur MIDI lub modułów brzmieniowych, ponieważ można zmienić nazwy portów zgodnie z urządzeniami, do których są one podłączone. MPC będzie wtedy używać twoich nazw portów MIDI w całym interfejsie dotykowym/graficznym. Obok każdego portu MIDI znajdują się przyciski Master, Control i Track:
– Włącz Track, aby dodać port do listy wejść MIDI dostępnych dla ścieżki.
– Włącz Control, aby wysyłać MIDI z portu do MIDI Learn.
– Włącz Master, aby wysłać MIDI z portu do bieżącej ścieżki, ignorując jej stan monitorowania. Pady MPC są przykładem urządzenia, które jest ustawione na Master.

W sekcji Output Ports wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych portów wyjściowych MIDI. Użyj ikony klawiatury do zmiany nazwy portu. Obok każdego portu MIDI znajdują się przyciski Sync i Track:
– Włącz Sync, aby wysłać synchronizację do tego portu. Komunikaty synchronizacji MIDI będą wysyłane zgodnie z typem ustawionym w Sync Send > Send.
– Włącz Track, aby dodać to urządzenie do listy wyjść MIDI dostępnych na ścieżce.

Domyślnie opcja Track Enable Ports When Discovered jest ustawiona na On, co sprawia, że gdy urządzenie MIDI jest podłączone, opcja Track jest automatycznie włączona i jego porty mogą być wybrane z pól Track MIDI Input lub Output interfejsu dotykowego/graficznego.

Konfiguracja wejścia i wyjścia MIDI dla danej ścieżki:

– W interfejsie dotykowym przejdź do widoku Track View i użyj pól MIDI Input Port i Channel do skonfigurowania wejść MIDI. W przypadku ścieżek, w których typ programu jest ustawiony na MIDI, zobaczysz również pola MIDI Out Port i Channel.
– W interfejsie dotykowym przejdź do trybu głównego (Main Mode), otwórz tor kanałowy poprzez wciśnięcie strzałki nad miernikiem, ustaw tor kanałowy na Track (trzecia ikona od lewej) użyj odpowiednio pól MIDI Input, Output i Send To.
– W mikserze kanałów (Channel Mixer) w interfejsie dotykowym, na pasku narzędzi ustaw Mixer na wyświetlanie ścieżek MIDI (MIDI Tracks), następnie naciskaj trzeci przycisk funkcyjny (domyślnie Mute), aż przejdziesz do trzeciej strony Rec Arm.

Teraz możesz wysyłać MIDI z jednej ścieżki do drugiej w celu nałożenia na siebie dwóch lub więcej generatorów dźwięku

Aby nałożyć na siebie dwa instrumenty wtyczkowe: na ścieżce 1 ustaw typ programu na Plugin i wybierz instrument wtyczkowy oraz preset, na ścieżce 2 również ustaw typ programu na Plugin i użyj ikony + do utworzenia drugiego program wtyczki, tym razem wybierz inny instrument wtyczkowy i preset. Następnie na ścieżce 1 przejdź do trybu głównego (Main Mode), toru kanałowego ścieżki i w polu Send To wybierz ścieżkę 2 (Track 2). Teraz każdy dźwięk lub komunikat MIDI ze ścieżki 1 zostanie wysłany do ścieżki 2, dając szybki i łatwy sposób na nałożenie na siebie dwóch brzmień.

Ścieżki MIDI mają teraz przycisk monitorowania wejścia (Monitor) z czterema stanami monitorowania:

– Off (Wył.) – Nigdy nie monitoruj wejścia ścieżki MIDI. Odtwarzanie zdarzeń ze ścieżki jest słyszalne. Ustawienie to jest przydatne w przypadku korzystania z instrumentów klawiszowych, w których opcja Local jest ustawiona na On.
– In – Zawsze monitoruj wejście ścieżki MIDI niezależnie od stanu Rec Arm. Odtwarzanie zdarzeń ze ścieżki nie jest słyszalne.
– Auto – Gdy ścieżka jest uzbrojona do nagrywania, monitoruj wejście ścieżki. Odtwarzanie zdarzeń ze ścieżki jest słyszalne.
– Merge – zawsze monitoruj wejście ścieżki, niezależnie od Rec Arm. Odtwarzanie zdarzeń ze ścieżki jest słyszalne.

Obecnie można skonfigurować zachowanie Record Arm na Single lub Multi (dotyczy to zarówno ścieżek MIDI i Audio). Domyślnie opcja ta jest ustawiona na Single (pojedyncze, wyłączne uzbrojenie) i przy zmianie ścieżki MPC automatycznie uzbraja bieżącą ścieżkę, rozbrajając pozostałe. Zachowanie to ma na celu naśladowanie poprzednich wersji MPC. Po wybraniu ustawienia Single nadal możliwe jest nagrywanie wielu ścieżek, przejdź do widoku Track, przytrzymaj SHIFT, a następnie w interfejsie dotykowym lub graficznym naciśnij kilka przycisków Record Arm, aby je włączyć. W przypadku częstej realizacji nagrań wielościeżkowych lepszym rozwiązaniem jest użycie ustawienia Record Arm = Multi. Przejdź do Preferences > Sequencer > Recording i ustaw pole Rec Arm na Multi. Uzbrajanie nie następuje już automatycznie przy wybieraniu bieżącej ścieżki, a włączenie dowolnego przycisku Record arm powoduje dodanie tej ścieżki do grupy uzbrojonych ścieżek.

Ustawienia Pad Perform występują teraz w trybie głównym oraz w innych trybach, w których pady wydają dźwięki. W trybie głównym w interfejsu dotykowego przejdź do ścieżki instrumentu wtyczkowego (Plugin), następnie w sekcji Program naciśnij ikonę padów, aby wywołać wyskakujące okienko Pad Perform. Aby uzyskać dostęp do wyskakującego okienka Pad Perform w innych trybach, naciśnij Shift + 16 Levels lub w MPC X naciśnij Pad Perform. W interfejsie graficznym ustawienia Pad Perform są wyświetlane po prawej stronie padów w panelu Pad Perform.

Retrospektywny zapis – MPC rejestruje teraz zdarzenia MIDI w tle. Po zagraniu paru dźwięków naciśnij SHIFT i REC, aby dodać zdarzenia do bieżącej ścieżki. W interfejsie graficznym należy użyć specjalnego przycisku Retrospective Record na pasku narzędzi w sekcji transportu lub przejść do menu Tools > Retrospective Record.

Teraz możesz tworzyć własne progresje w trybie autonomicznym. W trybie głównym, w sekcji ścieżek, naciśnij ikonę ołówka, aby otworzyć warstwę Track, a następnie wybierz Convert To Progression.

Teraz możesz kopiować pady pomiędzy programami perkusyjnymi. W trybie głównym na ścieżce z programem perkusyjnym przejdź do sekcji programu i naciśnij ikonę ołówka, aby wyświetlić warstwę Program. Na tej warstwie wybierz Copy Pads – z tego miejsca możesz skopiować pady, cały zestaw padów lub bank padów z jednego programu perkusyjnego do drugiego.

TC On/Off Funkcja Timing Correct (TC) ma teraz osobne ustawienie On/Off, które jest niezależne od parametru TC Time Division. Utrzymuj stały podział rytmiczny TC i włączaj i wyłączaj TC, aby szybko przełączać się pomiędzy nagrywaniem z wykorzystaniem funkcji TC i bez niej, z ustawionym ulubionym podziałem rytmicznym.

Edit Pad Map Na autonomicznym MPC można teraz stworzyć własne mapowanie dźwięków dla każdego typu programu. W sekcji w trybie głównym, w sekcji programu naciśnij ikonę ołówka, aby wywołać warstwę Edit. Na warstwie wybierz Edit Pad Map, aby wyświetlić okno Edit Pad MIDI Note Map. W tym miejscu można teraz tworzyć własne mapowania padów dla programu. Uwaga: Ta funkcja została już udostępniona w oprogramowaniu komputerowym i można ją znaleźć w menu Edit>Program> Note Mapping.

Teraz możesz łatwo zmienić ścieżkę z dowolnego trybu MPC. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAIN, aby wyświetlić tymczasową warstwę wyboru ścieżki w interfejsie dotykowym, a następnie dotknij albo pada na MPC, albo pada na warstwie interfejsu dotykowego.

Zachowanie przycisku automatyki zostało zmodyfikowane. Teraz przy naciśnięciu zawsze przechodzi z odczytu (Read) na zapis (Write). Naciśnięcie Shift + przycisk automatyki wyłącza automatykę.

Warstwa Q-Link – Teraz na MPC Live, One lub Touch po dotknięciu pokrętła Q-Link otrzymujesz na interfejsie dotykowym wyraźną wizualną informację zwrotną dotyczącą regulowanego parametru i jego wartości.

Pole TC w arpeggiatorze jest teraz przyciskiem opcji ułatwiającym obsługę.

Pozostałe aktualności

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Administratorem danych jest Audiostacja sp. z o.o. sp. k. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania i usunięcia. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (lepsze dopasowanie reklam), analitycznych i do wysyłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

Made by OSOM